Tegs Byagård

Aktivitetsdag den 22 maj vid Tegs Byagård

Om du klickar på en viss bild förstoras den

Rabattrensande man

Pelle Sterner tar hand om ogräset på miljövänligt sätt

Kent Arvidsson abetar i anletes svett

Thure Nilsson kör bort gammalt virke som rivits i logen

Alla fönster i byagården ska putsas

Grusgångarna ska också vara fina

Krattning och bortforsling av gammalt gräs

Fönsterrenovering

Dam som rensar i rabatterna