Tegs Byagårdsförening

Tegs Byagård, Långgatan 26, Umeå,  ägs och förvaltas sedan 1994 av Tegs Byagårdsförening. Mangårdsbyggnaden

uppfördes för cirka 150 år sedan, på annan plats. Gården inköptes ursprungligen av Per

Sandström 1906 och ladugården uppfördes 1907. Familjen Sandström har i många generationer

bott och verkat på Östteg, allt från riksdagsmannen Per Sandström, hans son Ludvig och

i tredje led Peder och hans syskon.

Peder övertog fastigheten vid faderns död och gifte sig så småningom med Anna-Lisa

Jonsson. Äktenskapet förblev barnlöst. Därför var makarna överens om att gården, som är en

av de bäst bevarade bondgårdarna på Östteg om möjligt skulle bevaras intakt. Peder Sandström

avled 1992 och hustrun Anna-Lisa blev då ensam ägare. 1994 överläts gården till Tegs

Byagårdsförening. Anna-Lisa bodde kvar till 2003 och hon avled 2006.

 

 I övertagandet ingick, i enlighet med gåvobrevet,

”att verka för bevarandet av det gamla bondesamhällets byggnadshistoria

och kultur från äldre tider”.

 

BOULEBANA

På Byagården finns sedan några år tillbaka en boulebana 5 x 15 meter. Har man egna klot är det,

som tegsbo, bara att gå dit och spela. Regler brukar normalt följa med när man köper klot. För

de som hyr Byagården, finns bouleklot att låna.

GRILLPLATS finns i anslutning till boulebanan.