Tegs Byagård

Styrelsen för Tegs Byaård har för verksamhetsåret 2014 följande sammansättning:

 

Ordförande:         Kent Arvidsson tel 090-704920  email: kenta@ume.se

Vice ordförande:  Thure Nilsson tel 070-6883972

Kassör:                 Carin Schmidt tel 070 2584665

Sekreterare:         Anne Kinghed-Forsgren tel 0730-755427

Ledamot:             Chatrin Sjögren

Suppleanger:       Susann Pettersson, Viktoria Olsson, Matts Norlin

 

Revisorer:            Carin Carlsson, Deanna Sterner