Tegs Byagårdsförening

Styrelsen för Tegs Byaård har för verksamhetsåret 2021 följande sammansättning:

 

Ordförande:         Kent Arvidsson tel 090-704920 

Vice ordförande:  Susanne Pettersson  tel 070-240 07 75

Kassör:                  Viktoria Olsson tel 073 600 66 36

Sekreterare:         Bengt Forsgren tel 070-209 22 33

Suppleanger:       Matts Norlin Susanne danielsson   Jörgen Pettersson

 

Revisorer:            Agneta Lingvall    Patrik Lindahl