Tegs Byagårdsförening

Styrelsen för Tegs Byaård har för verksamhetsåret 2023 följande sammansättning:

 

Ordförande:         Kent Arvidsson tel 070-530 76 10

Vice ordförande:  Susanne danielsson 070- 605 21 72

Kassör:                  Viktoria Olsson tel 073 600 66 36

Sekreterare:         Nanna hjertkvist  tel 090-786 81 51

Suppleanger:         Bengt Forsgren   Jörgen Pettersson  Malin wixner

 

Revisorer:                Patrik Lindahl Agneta Lingvall