Tegs Byagård

Bilder från årsmötet den 17 mars 2011

Om du klickar på en viss bild förstoras den

Ulla Hellström avtackas av ordförande Kent Arvidsson

Ronnie Edin avtackas av ordförande Kent Arvidsson

Föreningens vice ordförande Thure Nilsson

Föreningens sekreterare Matts Norlin

Föreningens kassör Deanna Sterner

Styrelseledamoten Susanne Renkonen

Årsmötesdeltagare

Årsmötesdeltagare

Årsmötesdeltagare

Årsmötesdeltagare

Några av besökarna på årsmötet

Mötesdeltagaren Pelle Sterner