Tegs Byagård

Styrelsen för Tegs Byagård har för verksamhetsåret 2013 följande sammansättning:

 

 

 

Ordförande: Kent Arvidsson, telefon 090-70 49 20.   mail: kenta@ume.se

 

Vice ordförande Thure Nilsson, telefon 070-6883972

 

Sekreterare: Matts Norlin, telefon 070-3255562

 

Kassör: Carin Schmidt, tel 070-2584665.  mail: carin.m.schmidt@gmail.com

 

Ledamot: Chatrin Sjögren

 

Suppleant: Susann Pettersson

 

Suppleant: Anne Kinghed-Forsgren

 

 

 

Revisorer: Carin Carlsson och Deanna Sterner