Tegs Byagård

 

Styrelsen för Tegs Byagård har för verksamhetsåret 2012 följande sammansättning:

 

Ordförande: Kent Arvidsson, telefon 090-70 49 20. Mail: kenta@ume.se

Vice ordförande Thure Nilsson, telefon 090-56037

Sekreterare: Matts Norlin, telefon 070-3255562

Kassör: Deanna Sterner,  telefon 090-126595. Mail: deanna.sterner@bahnhof.se

Ledamot: Carin Schmidt

Suppleant: Chatrin Sjögren

Suppleant: Susann Pettersson

Suppleant: Anne Kinghed-Forsgren

 

Revisorer: Carin Carlsson och vakant