Tegs Byagård

 

Styrelsen för Tegs Byagård har för verksamhetsåret 2011 följande sammansättning:

 

Ordförande: Kent Arvidsson, telefon 090-70 49 20. Mail: kenta@ume.se

Vice ordförande Thure Nilsson, telefon 090-56037

Sekreterare: Matts Norlin

Kassör: Deanna Sterner,  telefon 090-126595. Mail: deanna.sterner@bahnhof.se

Ledamot: Susanne Renkonen, telefon 070-2193999. Mail: susanne.renkonen@resia.se

Suppleant: Chatrin Sjögren

Suppleant: Anita Holm

 

Revisorer: Thomas Johansson och Carin Carlsson