Tegs Byagård

 

Styrelsen för Tegs Byagård har för verksamhetsåret 2010 följande sammansättning:

 

Ordförande: Kent Arvidsson, telefon 090-70 49 20. Mail: kenta@ume.se

Vice ordförande: Ronnie Edin, telefon 070-556 44 47. Mail: r.edin@telia.com

Sekreterare: M N

Ledamot/Kassör: Deanna Sterner, telefon 090-126595. Mail: deanna.sterner@bahnhof.se

Ledamot: Susanne Renkonen, telefon 070-2193999. Mail: susanne.renkonen@resia.se

Suppleant: U H

Suppleant: A G

Suppleant: M L